Een postume onderscheiding van general Sosabowski
Ондертекенар: міністр HGJ Kamp


Volgend op de behandeling van de defensiebegroting voor 2005 heeft de Tweede Kamer de motie Van Baalen / Timmermans inzake een postume onderscheiding van de Poolse general-majoor Sosabowski aangenomen (29800 X, nr.39). Vervolgens heb ik het Kapittel der Militaire Willems-Orde verzocht een advies ter zake uit te brengen. У de adviesaanvraag heb ik tevens gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijke onderscheiding van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade, waarvan general-majoor Sosabowski de Комендант був tijdens de operatie Market Garden у вересні 1944 року.

Op 30 марта 2005 р. Ik u gemeld (29800X, nr. 61) дано деавторизацію вашої рекламної кампанії та гроте-матер ван zorgvuldigheid vereist. De voorzitter van het Kapittel запізнювався, коли він пройшов у Грут-Бретанні. In verband daarmee heb ik aangegeven het advies van het Kapittel voor 1 вересня 2005 р. Te verwachten. De vertaling van de vele te raadplegen Poolse Documenten bleek langer te duren dan verwacht. Op 23 серпня jl. heb ik u daarover geïnformeerd (29800X, nr. 116).

Op 17 листопада jl. heeft de voorzitter van het Kapittel advies uitgebracht. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt tot wetenschappelijk verantwoorde historische publicies en de archieven en collecties van het Airbornemuseum (Oosterbeek), van het Nationaal Archief (Den Haag), van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumcеté (Вашингтон) Відділення корпоративної пам’яті та аналізу Відділення міністерств у Великобританії (Лондон), Національний архів Брітсе (Лондон) та Польський інститут та Музей Сікорського (Лондон). Verder hebben інтерв'ю plaats gevonden.

Bij de oordeelsvorming is rekinging gehouden met het gegeven dat de Poolse parachutistenbrigade onvoldoende getraind was en weinig gevechtservaring. Vastgesteld is dat als gevolg van problemen met het luchttransport de brigade niet op volle sterkte en пізніше dan gepland in het operatiegebied kwam met een opdracht die onder uiterst moeilijke omstandigheden en zonder de vereiste vuursteun moest worden uitgevoerd. Зустрічався з величезною обставиною анхед, це герахт де опдрахт і воєрен. Een groep van circa 200 militairen є er onder zwaar vijandelijk vuur in geslaagd de Neder-Rijn над te steken en vervolgens op de noordelijke oever deel te nemen aan de gevechten.

У 1946 році 22 міліціонерів Poolse militairen van de 1e Poolse Pantserdivisie voor hun aandeel in de bevrijding van Zuid-Nederland onderscheiden, van wie 17 зустрілися з epper daiderheidsonderscheiding. Een regeringsvoornemen uit 1946 om tevens dapperheidsonderscheidingen te verlenen aan Poolse militairen van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade - waarvan Sosabowski de commandant was - is om niet meer te achterhalen redenen niet geëffectueerd. Uit het advies van het Kapittel blijkt dat het niet meer mogelijk is de moedige daden van individualuele militairen onomstotelijk velika te stellen. Запропоновано Kapittel aangetoond dat het optreden van de parachutistenbrigade als geheel toekenning van de Militaire Willems-Orde rechtvaardigt. Het niet tot uitvoering gebrachte voornemen uit 1946 can alsnog worden gerealiseerd door de Parachutistenbrigade of eenheid die de tradities daarvan voortzet collectief te onderscheiden.

Het alsnog uitvoeren ван гет voornemen ПІФ одна тисяча дев'ятсот сорок шість повз binnen гет Besluit ван де ministerraad ван 1946 Juli 9 ом на 1951 Juli 1 ingediende voorstellen пакета toekenning ван ЄЕП dapperheidsonderscheiding пакета daden verricht в де Tweede Wereldoorlog Нієт Meer в behandeling ті Немен.

Gelet оп гет ADVIES ван гет Kapittel хеб ик Besloten Hare Majesteit де Koningin ЄЕП voordracht ТЕ DOEN му ан-де-ого Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade ЄЕП Militaire Уіллемс-Орди сходження ТЕ Кенна wegens uitzonderlijke daden ван Моед, beleid ан Trouw verricht бий де vervulling ван де Хар opgedragen взяли тидженс де оперативної ринкової сади. Alle Poolse militairen, de commandant en zijn manschappen, die bij Driel en Oosterbeek hebben gevochten, worden op deze wijze geëerd. Zij hebben door hun deelname aan de strijd tegen de Wehrmacht een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijke bevrijding van Nederland en daarmee aan de belangen van de Nederlandse Staat.

Het velikahandnd optreden van de brigade знаходиться у величезному товарищі, який є danken aan de doortastende en onverschrokken wijze waarop general-majoor Sosabowski het commandndo heeft gevoerd en persoonlijk aanwezig is geweest op kritieke plaatsen en momenten. У het advies van het Kapittel wordt geconcludeerd dat niet voldoende bewezen can worden dat het hier uitstekende daden van moed, beleid en trouw betreft in de zin van de Wet op de Militaire Willems-Orde. Een voordracht voor een postume tokekenning van de Militaire Willems-Orde aan de generaal-majoor Sosabowski persoonlijk is derhalve niet mogelijk.

Ik heb daarop de Commisse Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie gevraagd te adviceren of general-majoor Sosabowski in aanmerking komt voor een andere dapperheidsonderscheiding. Deze commisse heeft mij geadviseerd hem voor te dragen voor de Bronzen Leeuw. Deze onderscheiding komt in de rangorde van Nederlandse onderscheidingen direct na de Militaire Willems-Orde, aangezien het Verzetskruis, date altijd na de Willems-Orde kwam, niet meer wordt toegekend. De Bronzen Leeuw wordt gegeven aan hen die zich in de strijd tegenover de vijand door bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Р. Уркхарт, генерал-майор Р. Уркхарт, комендант ван 1-ї британської повітряно-десантної дивізії загинув у співавторстві в Операційному Маркет-Гардені, піднятий очеретом в 1946 році. Познайомився з геноегеном, як він розповів про комісію Dapperheidsonderscheidingen en heb ik besloten aan Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de general-majoor Sosabowski postuum de Bronzen Leeuw toe te kennen.

Через де-віт-ван-де-Мілітар Віллемс-Орде і Бронцен Лев про декларацію про регенерацію вольєра, реєструвавшись про Пульса, авторитетно познайомився з родичами ван де генерала.


МІНІСТР ОБОРОНИ

Коментарі (0)

There are no comments posted here yet

Залишайте свої коментарі

  1. Posting comment as a guest. зареєструватися or Логін на ваш рахунок.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location